În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informam cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului

 

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le putem prelucra sunt, în principal: nume și prenume, codul numeric personal, locul de muncă, ocupația, funcția, adresa de domiciliu și cea de corespondență, data și locul nașterii, vârsta, sexul, adresa de e-mail, datele privind contul bancar, date bancare tranzacționale sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse înainte sau atunci când deveniți clientul nostru, sau când utilizați (fie și temporar, în cadrul unor sesiuni demonstrative) produsele sau serviciile noastre.

 

Cum prelucrăm datele Dumneavoastră personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii legate de educația, promovarea, achiziția / vânzarea, întreținerea și reparațiile echipamentelor medicale,  în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

 

Cum puteți să administrați acordurile exprimate?

Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele Dumneavoastră, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră. 

Ca să fie cât mai simplu pentru dumneavoastră, trebuie sa știți că puteți să verificați și să modificați oricând acordurile existente solicitând acest lucru companiei MEDIST.

 

Comunicăm date personale către alți destinatari?

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, alte firme legate de marca MEDIST, birouri notariale, consultanți externi, producători de echipamente, accesorii și consumabile medicale, instituții financiar-bancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene / Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

 

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 

Care sunt drepturile Dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

 

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la:

 

- Sediul nostru din București, Str. Ion Urdăreanu, 34, Etaj1, Sector 5, cod 050688

- E-mail: protecția.datelor@medist.ro

- Telefonic la numărul: +4(0)21-410.7026

- Fax la numărul: +4(0)21-410.7028

 

În plus, am numit un Ofițer/Responsabil pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

 

Nu în ultimul rând, trebuie să știți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa www.medist.ro precum și in birourile noastre din București, str. Ion Urdăreanu, 34, Etaj1, Sector 5.

De asemenea, informații detaliate privind protecția datelor se pot găsi pe site-ul Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro